1
2

dotazník o kapitálovém trhu v ČR pro MSP

Společnost EY se obrací s žádostí o spolupráci s projektem, jehož cílem je zlepšit povědomí o kapitálovém trhu v České republice mezi malými a středními podniky a výrazně tím rozšířit budoucí možnosti financování těchto subjektů, a který je zpracováván pro Evropskou komisi a Ministerstvo financí ČR ( projekt “Capital Markets Literacy in the Czech Republic”).

 

Rádi bychom Vás tímto požádali o vyplnění krátkého online dotazníku, který slouží výhradně pro účely tohoto projektu a je zaměřen na možnosti financování malých a středních podniků prostřednictvím nástrojů kapitálového trhu v ČR a informační a komunikační bariéry, které mohou bránit rozvoji tohoto typu financování.

 

Dotazník najdete na této adrese: https://www.surveygizmo.com/s3/4746795/Capital-Market-Literacy

 

Zájemcům, kteří dotazník vyplní a následně požádají o informace z výstupu, společnost EY poskytne v ucelené formě výsledky dotazníku v rámci zpracovaného projektu.

 

Velice si vážíme Vašich odpovědí a předem mnohokrát děkujeme za Váš čas.