1
2
3

IGTA

IGTA je celosvětové treasury fórum pro národní korporátní asociace, založená za účelem sdílení informací s dopadem do vývoje treasury profese. Probírají se zde témata jako regulace OTC derivatives, MMF, rating agencies.

Nejviditelnější aktivitou pod hlavičkou celosvětové treasury asociace IGTA je Benchmarking studie, která posloužila pro jednání v Komisi, aby ukázala potřeby treasury korporací.

více na www.igta.org