1
2
3

Co korporace chtějí od banky

Seminář s diskusí na téma, které navazuje na předešlý seminář o best practises v treasury - co si treasureři přejí, aby jim banky poskytovali a nabízeli

Kód: 
05/2013
Datum: 
Čtvrtek, 30. Květen 2013 - 2:00
Místo: 
Angelo Hotel Prague, Radlická 1g - u metra Anděl
Přednášející: 
Česká Spořitelna, ČAT
Program: 

Česká Asociace Treasury připravila odborný Seminář s diskusí na téma, které navazuje na předešlý seminář o best practises v treasury - co si treasureři přejí, aby jim banky poskytovali a nabízeli, jaké služby a informace potřebujeme ale nemáme je, a naopak co je pro nás zbytečné. Současně je seminář zajímavý pro všechny, kdo se zabývají elektřinou a plynem, a probereme i současný ekonomický vývoj a výhledy. Akce je přichystána s úvodním poledním rautem, kde se účastníci mohou setkat a diskutovat v treasury společnosti...

  • 12:00 – 13:30 raut v Angelo Hotel Prague
    akce se koná u metra Anděl, parking v nedalekém obchodním centru

  • 13:30 - 14:15 Elektřina + povolenky na emise CO2 a jejich obchodování. Zajišťování elektřiny na PXE, technika, možnosti, výhled ceny, obchodování se zemním plynem – futures, swapy, fyzické kontrakty
  • 14:15 - 14:30 Coffee break
  • 14:30 - 16:00 Výsledky diskuze o Best practices v Treasury a panelová diskuse na téma Co korporace chtějí od banky
  • 16:30 - 16:15 Coffee break
  • 16:15 - 17:00 Ekonomický vývoj zemí EU a ČR a výhled 2013 a 2014
  • diskuse

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 29. května 2013. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 052013 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.