1

EMIR – přehled nařízení a dopad na korporatní treasury

po půlce února každá společnost povinně musí reportovat transakce podle nové EU regulace

Kód: 
03/2014
Datum: 
Úterý, 1. Duben 2014 - 1:00
Místo: 
Praha 4, Budějovická 1912/64b - budova Č Spořitelny s pobočkou (kinosál)
Přednášející: 
Allen & Overy
Program: 

Česká Asociace Treasury pro Vás připravila odborný seminář na aktuální téma po půlce února, odkdy každá společnost povinně musí reportovat transakce podle nové EU regulace. Jak se reporting začal provádět v praxi, kde jsou problémy, a jak můžete přímo či přes 3.strany splnit regulační povinnosti dle nařízení EMIR s treasury instrumenty a další souvislosti s novým procesem probereme na semináři s odborníky v oboru.

lokalizace semináře - zasedačka ve společnosti Allen & Overy http://www.allenovery.com/locations/europe/czech-republic/en-gb/Pages/de...

 • 13:45 - 14:00 registrace
 • 14:00 - 16:00 EMIR
 • - Co je EMIR?
 • - Aplikace EMIR
 • - Přehled povinností a kdo je podle EMIR kdo (FC vs. NFC+ vs. NFC-)
 • - Promítnutí EMIR do (standardní) derivátové dokumentace – význam - Prohlášení nefinanční protistrany – význam a příklady z úpravy ve standardní dokumentaci
 • - Co nás v budoucnu čeká – clearing; relevance z pohledu korporací?
 • - Oznamovací povinnosti – regulace, dokumentace a dosavadní zkušenosti z praxe + příklady z úpravy ve standardní dokumentaci
 • - Zmírňování rizika podle EMIR + příklady z úpravy ve standardní dokumentaci, pokud jde o:
 • - včasné konfirmace
 • - rekonciliaci portfolií
 • - řešení sporů
 • - oceňování
 • - kolaterál
 • - kapitál a jak se tato a další regulace projevují nebo teprve projeví v praxi z pohledu českých korporací.

 

 • 16:00 - 16:30 Specifika exportního financování po úpravě všeobecných pojistných podmínek (VPP) EGAP (cca 45 minut – 1 hodina)
 • - Pojištění vývozních úvěrových rizik a exportní financování: OECD a zákonný rozměr
 • - Jednotlivé produkty, typické transakční struktury, zúčastněné subjekty a architektura dokumentace
 • - Specifika exportního financování
 • - Příčiny a účel změn VPP EGAP
 • - Hlavní změny VPP EGAP
 • - Dopady změny VPP
 • - perspektiva financujících bank
 • - Dopady změn VPP na dlužníky a vývozce
 • - Diskuse

Seminář je věnován významným změnám, které souvisí s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen EMIR).

Počítáme s diskuzí o tom, co je třeba udělat v momentě obchodu s derivátem a jaké další souvislosti nás čekají.

Počínaje 12.února firmy v EU v souvislosti s novou regulací Evropské unie EMIR je zavedena povinnost denního reportingu všech derivátových obchodů do tzv. registrů obchodních údajů. Oznámení se provádí od
12. 2. 2014 … v případě, že k 12. 2. 2014 máte běžící derivátový obchod, který byl sjednán po 16. 8. 2012 od 12. 5. 2014 … v případě, že k 12. 2. 2014 máte běžící derivátový obchod, který byl sjednán před 16. 8. 2012 Pokud transakce nebude reportována, dochází k porušení nařízení EMIR a vystavujete se tak riziku pokuty od České národní banky.


Rámcové smlouvy obsahují následující druhy povinností:
(a) povinnost stran, které jsou (i) finančními smluvními stranami; nebo (ii) nefinančními smluvními stranami, jejichž otevřené pozice v OTC derivátových smlouvách překračují stanovený clearingový práh (jak jsou tyto pojmy definovány v nařízení EMIR), provést clearing všech transakcí uzavřených na základě Rámcové smlouvy týkajících se kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena nařízením EMIR a souvisejícími předpisy povinnost clearingu;


(b) povinnost stran oznamovat údaje o příslušných transakcích podle Rámcové smlouvy registru obchodních údajů, popřípadě Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy;


(c) povinnost stran zajistit, aby byly zavedeny vhodné postupy pro včasné potvrzení (konfirmaci) podmínek příslušných transakcí uzavřených na základě Rámcové smlouvy;


(d) povinnost stran zajistit, aby byly zavedeny procesy pro rekonciliaci portfolií a včasné odhalování a řešení sporů mezi stranami Rámcové smlouvy.

 

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 28. 3. 2014. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 032014 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

 

Prosíme Vás o včasné potvrzeni účasti, stejně tak i informaci o zaplacení poplatku na e-mailovou adresu info [at] czechtreasury.cz.