1
2
3

NOZ, zákon o obchodních korporacích a právní předpisy účinné od roku 2014

od ledna 2014 začíná platit NOZ (nový občanský zákoník) a zákon o obchodních korporacích

Kód: 
12/2013
Datum: 
Úterý, 10. Prosinec 2013 - 1:00
Místo: 
Hotel Olšanka, salonek č. 6, Táboritská 23/1000 130 00 Praha 3
Přednášející: 
Grant Thornton
Program: 

Česká Asociace Treasury pro Vás připravila specialitku - odborný seminář za pět minut dvanáct - od ledna 2014 totiž začíná platit NOZ (nový občanský zákoník) a zákon o obchodních korporacích, které mají mnoho dopadů do finančního života nás všech, a to přímo i pomocí souvisejících právních předpisů (s důrazem na obchodní smlouvy). Téma necháváme otevřené, tzn. že pokud máte k níže uvedené osnově další náměty, prosím podělte se o ně s námi a my je zařadíme do programu !

 

lokalita : http://www.hotelolsanka.cz/kontakt

 • 12:45 - 13:00 registrace
 • 13:00 - 17:00 D.Plášilová, Grant Thornton Advisory s.r.o.
  1. Rekodifikace – čím se řídit a kde co najít?
  - Právní předpisy, kterými jsme se řídili nyní (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o přeměnách obch. společností atd.)
  - Právní předpisy účinné od roku 2014 (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o přeměnách obch. společností, zákon o veřejných rejstřících atd.)
  2. Obchodní společnosti – zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník
  - Corporate governace - nové povinnosti ve vztahu ke správě společností (pravidlo péčí řádného hospodáře), změny ve společenských smlouvách, změny v oblasti akcií apod.
  - Podnikatelská seskupení – nový systém a členění (prosté ovlivnění, ovládání a koncern); změny v převodech majetku v koncernu apod.
  3. Majetkové právo – nový občanský zákoník
  - Správa cizího majetku a nové formy správy (svěřenecké fondy)
  - Zástava a zadržení
  4. Smluvní právo
  - Obecná smluvní pravidla - vznik, změna a zánik závazku
  - Smlouvy (uvěrové smlouvy, bankovní smlouvy, investiční smlouvy)
  - Zajištění
  - další body dle Vašich otázek (jako exekuce, pohledávky apod)

  Nový občanský zákoník vstoupí v účinnost od začátku roku 2014 a přinese s sebou komplexní rekodifikaci soukromého práva České republiky. Bude mít tedy dopad do všech soukromoprávních oblastí lidské činnosti včetně majetkových a závazkových práv nejen soukromých osob, ale i podnikatelů a obchodních společností. NOZ je tematicky rozdělen do pěti částí a v rámci jednoho právního předpisu pohlcuje a sjednocuje dříve paralelně existující právní úpravy, např. závazkové právo dříve zvlášť upravené občanským a obchodním zákoníkem. Zbylá právní úprava obchodního zákoníku vztahující se k otázkám vzniku, fungování a zániku obchodních společností a družstev bude od počátku roku 2014 upravovat další nově vzniklý zákon o obchodních korporacích, který bude ale také v mnoha otázkách úzce navázán na nový občanský zákoník. Workshop se má zaměřit na jednotlivé změny právní úpravy dopadající na členy ČAT, ke kterým dojde po nabytí účinnosti nového obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 4. prosince 2013. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 122013 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.