1

Prezentace projektů TREASURY PROJEKT ROKU 2019

24. září od 14h Vás zveme na diskuzní seminář k 2.ročníku ocenění TREASURY PROJEKT ROKU 2019, kde budou prezentovány nejlepší projekty (včetně vítězného z konference Treasury Fórum, konaného 6. června).

Kód: 
09/2019
Datum: 
Úterý, 24. Září 2019 - 14:00
Místo: 
PwC Experience Center, Hvězdova 2c, Praha 4 – Pankrác (hlašte se na recepci)
Přednášející: 
EUROWAG - W.A.G. payment solutions a.s. , Škoda Auto a.s.
Koordinátor: 
ČAT
Program: 

Česká Asociace Treasury připravila na 24. září od 14h diskuzní stůl o praktickém treasury, který navazuje na ocenění TREASURY PROJEKT ROKU 2019 a kde budou prezentovány nejlepší projekty soutěže (včetně vítězného z konference Treasury Fórum, konaného 6. června).

Oceněné projekty z oboru treasury nominovali banky, firmy a finanční veřejnost. 2 zajímavé projekty jsme požádali o prezentaci:


1) projekt Optimalizace pracovního kapitálu, CleverCash – zavedení předplacených karet ve Škoda Auto a.s. - společný projekt s Direct Finance týkající se zavedení předplacených karet jako náhrady hotovostních transakcí spojených s pracovními cestami zaměstnanců Škoda Auto a.s., čímž došlo k optimalizaci cash flow a zredukování nákladů spojených s hotovostí včetně snížení rizika směnných kurzů.

2) projekt Mezinárodní centralizace a automatizace platebního styku ve společnosti EUROWAG - jednotné řešení a zvýšení stability a optimalizace platebního styku - kde došlo k automatizaci platebního styku s bankami pomocí jednoho SW, sladění importních šablon na formát výpisů MT940 a exportních šablon pro platební formáty používané v jednotlivých zemích a nastavení automatického exportu stažených výpisů, to vše za podpory společnosti ManagementData.

 

Přihlásit se na seminář můžete na: info [at] czechtreasury.cz

 

 

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.


Seminář je pro registrované členy ČAT a Cafin zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 23. 9. 2019. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 092019 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

 

Přihlášky s uvedením semináře a Vaším jménem prosím posílejte na: info [at] czechtreasury.cz