1
2
3

Prezentace projektů TREASURY PROJEKT ROKU 2020

26. října od 14h Vás zveme na diskuzní seminář k 3.ročníku ocenění TREASURY PROJEKT ROKU 2020 - prezentace je zde: https://www.ey.com/cs_cz/financial-accounting-advisory-services/treasury-projekt-roku-2020-podivejte-se-na-viteze

Kód: 
10/2021
Datum: 
Úterý, 26. Říjen 2021 - 14:00
Místo: 
Ernst&Young, Praha 1 – Na Florenci 2116/15 (hlašte se na recepci)
Přednášející: 
ALZA.cz + Platební instituce Roger a.s. , Pražská Plynárenská, a.s.
Koordinátor: 
ČAT
Program: 

Česká Asociace Treasury připravila na 26. října od 14h diskuzní stůl o praktickém treasury, který navazuje na 3.ročník ocenění TREASURY PROJEKT ROKU 2020 a kde budou prezentovány nejlepší projekty soutěže (včetně vítězného z konference Treasury Fórum, konaného letos v červnu). Seminář se uskuteční v prostorách partnera vyhlašování ocenění – Ernst&Young v Praze 1 Na Florenci (u Masarykova nádraží).

 

Oceněné projekty z oboru treasury nominovali banky, firmy a finanční veřejnost. 2 nejzajímavější projekty jsme požádali o prezentaci - kterou si můžete pustit zde:

https://www.ey.com/cs_cz/financial-accounting-advisory-services/treasury-projekt-roku-2020-podivejte-se-na-viteze

 

A) projekt Optimalizace pracovního kapitálu a automatizace komunikace a výměny dokumentů s dodavateli - jde o řešení financování dodavatelského řetězce - Alza Invoice Financing (AIF) - zlepšení provozního cash flow a předfinancování pohledávek vůči Alza.cz, a rychlý způsob fakturace v obchodním vztahu pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní.

Alza.cz ve spojení s Platební institucí Roger se rozhodla vyvinout vlastní řešení SCF. Došlo ke zlepšení provozního cash flow a předfinancování pohledávek vůči Alza.cz a optimalizaci jejich provozního kapitálu. Pomocí standardů EDI (elektronická výměna dat) pro komunikaci a výměnu dokumentů s dodavateli se potvrzené faktury automaticky nahrávají na platformu společnosti.

 

B) projekt Treasury Management Systém TRINITY TMS implementace ve společnosti Pražská Plynárenská, a.s. – implementací TMS došlo k nastavení plné integrace s ERP systémy, která umožní vytvoření měsíčního plánu cash-flow, jeho optimalizaci, nahrazení propojených excelových souborů ve prospěch centrálního řešení v rámci TMS, plnou automatizaci bankovních výpisů, výměnu informací v rámci koncernu, zpřesnění výhledu na financování dceřiných společností, zvýšení rychlosti, eliminace provozních rizik. Implementace přinesla očekávané výsledky a posunula řízení treasury procesů na novou úroveň.

 

Přihlásit se na seminář můžete na: info [at] czechtreasury.cz

 

ONLINE přístup na seminář (po poslední zkušenosti jsme přešli k Teams):

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

Join with a video conferencing device

971828598 [at] plcm-video.ey.com

Video Conference ID: 121 275 930 9

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+420 234 280 581,,563705117#   Czech Republic, Prague

Phone Conference ID: 563 705 117#

 

Kdyby to nefungovalo, pak použijte tento vstup:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_Mjk4NTI0MWMtMjM0ZS00YzZlLTg3OTQtZDY5YWEyYTllNmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b973f99-77df-4beb-b27d-aa0c70b8482c%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff22dc-ae64-4dd2-8f65-6f0f1ed7794b%22%7d

 

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.


Seminář je pro registrované členy ČAT a Cafin zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 25. 10. 2021. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 102021 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

 

Přihlášky s uvedením semináře a Vaším jménem prosím posílejte na: info [at] czechtreasury.cz