1
2
3

Regulace a trade repositories

Česká Asociace Treasury pro Vás připravila odborný seminář na žhavé téma tohoto podzimu - regulace. Ve spolupráci s odbornou firmou, Ministerstvem financí a ČNB se dozvíte, že dle nařízení EMIR všechny společnosti mají již nyní povinnost hlásit své derivátové transakce do registru obchodních údajů, a jen fakt, že v ČR není žádný takový licencovaný, posunuje následky o několik měsíců. Projdeme si jak se to bude provádět a na co se začít připravovat v oblasti obchodování a reportingu dle nařízení EMIR s treasury instrumenty přes centrální depozitáře, skládání financí v clearingu, jak můžete přímo či přes 3.strany splnit regulační povinnosti a další souvislosti s novým procesem.

Kód: 
10/2012
Datum: 
Úterý, 6. Listopad 2012 - 1:00
Místo: 
PWC, Kateřinská 40, Praha 2
Přednášející: 
DTCC Global Trade Repository
Program: 
 • 13:45-14:00 Registrace účastníků

  Seminář bude mít následující obsah :

 • Mgr. Petr Gavlas, Odbor regulace finančního trhu, ČNB
  - dopady EMIR na finanční trh

 • DTCC :
  1. Regulatory update
  Country update
  Status check on US, Europe and Asia

  2. Global Trade Repository Readiness
  Japan, CFTC, Europe

  3. Global Trade Repository infrastructure
  Operating Model
  Technical
  Legal
  Support

  4. Industry Standards - Progress
  CICI, LEI, USI/UTI, UPI

  5. Regulator Portal
  Presentation
  Demo

 • v průběhu semináře proběhne cca 15 min PŘESTÁVKA na kávu

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 5.listopadu 2012. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 102012 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

Recenze :

Seminář nás seznámil s tím, jak můžeme přímo či přes 3.strany splnit regulační povinnosti, co je obsahem takové informace, jaké minimální částky (treashold amounts) firmu donutí skládat peníze v clearingu (kalkulace vychází z periody transakcí za 30 dní, nemáme však jasno jak se počítá limit pro holding, či zda se počítají nominální nebo nettingové transakce)...