1
2
3

Regulace EMIR a reporting derivátů

žhavé téma tohoto podzimu - regulace. Všem kdo obchodují s OTC deriváty, chodí od bank nyní smlouvy

Kód: 
09/2013
Datum: 
Středa, 11. Září 2013 - 2:00
Místo: 
Mitas, Švehlova 1900, Praha 10
Přednášející: 
Mgr. Petr Gavlas, Odbor regulace finančního trhu, ČNB + Ing. D.Plášilová, GT
Program: 

Česká Asociace Treasury pro Vás připravila odborný seminář na žhavé téma tohoto podzimu - regulace. I proto všem firmám, kdo obchodují s OTC deriváty, chodí od bank nyní smlouvy, reagující na nařízení EMIR. Jak se reporting bude provádět, kde jsou úskalí, a jak můžete přímo či přes 3.strany splnit regulační povinnosti dle nařízení EMIR s treasury instrumenty, skládání financí v clearingu, a další souvislosti s novým procesem si proto nenechte ujít.

 

Dopravní spojení : metrem na Skalku a pak autobusem 177 či 195 na zast. Zahradní město. Pěšky 100m k budově MITAS na recepci. dopravní mapa

 • 14:45 - 15:00 registrace (předtím je zasedačka obsazena)
 • 15:00 - 16:00 Mgr. Petr Gavlas, ČNB + D.Plášilová, GT - dopady EMIR na finanční trh
 • > vzorové rámcové smlouvy - diskuse

  Seminář je věnován významným změnám, které souvisí s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen EMIR).

  Počítáme s diskuzí o tom, co je třeba udělat v momentě obchodu s derivátem a jaké další souvislosti nás čekají.

  Rámcové smlouvy obsahují následující druhy povinností:
  (a) povinnost stran, které jsou (i) finančními smluvními stranami; nebo (ii) nefinančními smluvními stranami, jejichž otevřené pozice v OTC derivátových smlouvách překračují stanovený clearingový práh (jak jsou tyto pojmy definovány v nařízení EMIR), provést clearing všech transakcí uzavřených na základě Rámcové smlouvy týkajících se kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena nařízením EMIR a souvisejícími předpisy povinnost clearingu;
  (b) povinnost stran oznamovat údaje o příslušných transakcích podle Rámcové smlouvy registru obchodních údajů, popřípadě Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy;
  (c) povinnost stran zajistit, aby byly zavedeny vhodné postupy pro včasné potvrzení (konfirmaci) podmínek příslušných transakcí uzavřených na základě Rámcové smlouvy;
  (d) povinnost stran zajistit, aby byly zavedeny procesy pro rekonciliaci portfolií a včasné odhalování a řešení sporů mezi stranami Rámcové smlouvy.

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 10. září 2013. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 092013 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.