1
2
3

Řízení kreditního rizika - institut nespolehlivého plátce

aktuální téma dané změnou zákona v oblasti kreditního rizika - institut nespolehlivého plátce

Kód: 
02/2013
Datum: 
Úterý, 5. Březen 2013 - 1:00
Místo: 
Praha 4 - PwC, City Green Court, Hvězdova 2c
Přednášející: 
M.Beneš, Grant Thornton
Program: 

Česká Asociace Treasury zařadila do programu aktuální téma dané změnou zákona v oblasti kreditního rizika, a to tzv. institut nespolehlivého plátce. Zjistíme, jak se musí od roku 2013 firma v ČR vypořádat s touto novinkou ovlivňující treasurery, a co je třeba změnit či nově nastavit v treasury :

jak najdete novou zasedačku v City Green Court - dostanete se tam z metra Pankrác přes Arkády a budovu Raiffeisen.

 • 13:45-14:00 Registrace účastníků

 • Má smysl řídit kreditní riziko a jak se ho dotýká institut nespolehlivého plátce?

  - Kreditní riziko souvisí s nespolehlivostí protistrany dodat zboží nebo službu nebo hradit své závazky.
  - Institut nespolehlivého plátce zavádí sledování a evidenci nespolehlivých firem z pohledu odvodu daní a na jejich obchodní partnery přenáší ručení za odvod daně
  - Jak je možné dopředu odhadnout míru kreditního rizika?
  - Kde lze získat informace o protistranách?
  - Jak je možné toto riziko snižovat?

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 4. března 2013. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 022013 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.