1
2

Zdanění finančních transakcí + transfer pricing

seminář o chystané dani z fin. transakcí, zkušenostmi s daňovou uznatelností nákladů z fin. transakcí + vnitroskupinových finančních transakcí

Kód: 
09/2014
Datum: 
Čtvrtek, 2. Říjen 2014 - 1:00
Místo: 
Deloitte Advisory, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Program: 

Česká Asociace Treasury pro Vás připravila odborný seminář o chystané dani z fin. transakcí, zkušenostmi s daňovou uznatelností nákladů z fin. transakcí + vnitroskupinových finančních transakcí, zdaněním finančních transakcí a transakcí s cennými papíry. Současně přidáváme nejaktuálnější vývoj problematiky transferových cen v ČR (možná jste již vyplňovali formuláře i Vy)...

časový rámec semináře:

14:00 – 14:05 Zahájení

14:05 – 15:15 Daně z příjmů právnických osob, Mezinárodní aspekty

15:15 – 15:30 Přestávka

15:30 – 16:10 DPH u finančních transakcí, Daň z finančních transakcí

16:10 – 16:30 transfer pricing

16:30 Dotazy

Odborný seminář na téma Zdanění finančních transakcí se bude věnovat těmto tématům:

1)daň z finančních transakcí ; aktuální stav projednávání v rámci orgánů EU

2)mezinárodní zdanění finančních transakcí, dohody o zamezení dvojího zdanění, srážkové daně z dividend a úroků a stamp taxes (přehled situace v EU a vztahy s nečlenskými zeměmi EU)

3)daň z příjmů a finanční transakce ; pravidla nízké kapitalizace (CZ a v rámci EU), zkušenosti s náhledem FÚ na daňovou uznatelnost finančních nákladů (nákladů z fin. transakcí) + cenotvorba pro vnitroskupinové finanční transakce, zdanění finančních transakcí (depozita, směnky, úvěry, finanční deriváty) a transakcí s cennými papíry (akcie, dluhopisy)

4)DPH a finanční transakce - určení osvobozených/neosvobozených plnění, výpočet koeficientu DPH při podnikání s finančními instrumenty

5) poslední vývoj problematiky transferových cen v ČR. dotaznik od SFU, pravděpodobný vývoj do budoucna a zkušenosti z posledních kontrol:

Iniciativa v rámci OECD – Base Erosion and Profit Shifting (BEPS):
a. Akční plán OECD pro boj s cíleným přesunem zisků v rámci nadnárodních korporací.
b. Změna chápání současných standardů pro ocenění vnitroskupinových transakcí.
c. Ekonomická podstata transakcí.
d. Úprava norem pro tvorbu dokumentace převodních cen.

Aktuální přístup České daňové správy:
a. Dotazník k převodním cenám.
b. Nová příloha k daňovému přiznání.

 

 

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 1. 10. 2014. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 092014 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

Prosíme Vás o včasné potvrzeni účasti, stejně tak i informaci o zaplacení poplatku na e-mailovou adresu info [at] czechtreasury.cz?Subject=Seminar%2009/2014&Body=Vazeni%20kolegove,%20potvrzuji%20ucast%20na%20Seminari%2009/2014%20....">info [at] czechtreasury.cz.

Recenze