1

Zdanění finančních transakcí

zkušenosti s daňovou uznatelností nákladů z fin. transakcí + vnitroskupinových finančních transakcí, zdaněním finančních transakcí 

Kód: 
05/2014
Datum: 
Čtvrtek, 22. Květen 2014 - 1:00
Místo: 
Deloitte Advisory, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
Přednášející: 
Deloitte Advisory
Program: 

Česká Asociace Treasury pro Vás připravila odborný seminář se zkušenostmi s daňovou uznatelností nákladů z fin. transakcí + vnitroskupinových finančních transakcí, zdaněním finančních transakcí (depozita, směnky, úvěry, finanční deriváty, ...) a transakcí s cennými papíry (akcie, dluhopisy).

 

Program je v přípravě

na tomto semináři bychom rádi probrali tato související témata:

1)daň z finančních transakcí – aktuální stav projednávání v rámci orgánů EU

2)mezinárodní zdanění finančních transakcí – dohody o zamezení dvojího zdanění, srážkové daně z dividend a úroků a stamp taxes (primárně přehled situace v EU a vztahy CZ-US, CZ-RU a CZ-evropske
neclenske zeme EU)

3)daň z příjmů a finanční transakce – pravidla nízké kapitalizace (CZ a v rámci EU), zkušenosti s náhledem FÚ na daňovou uznatelnost finančních nákladů (nákladů z fin. transakcí) + cenotvorba pro vnitroskupinové
finanční transakce, zdanění finančních transakcí (depozita, směnky, úvěry, finanční deriváty, ...) a transakcí s cennými papíry (akcie, dluhopisy)

4)DPH a finanční transakce – určení osvobozených/neosvobozených plnění, výpočet koeficientu DPH při podnikání s finančními instrumenty

 

O přestávce a během semináře je pro Vás k dispozici malé občerstvení. Předpokládáme, že celý program bude ukončen do cca. 17:00 hodin.

 Seminář je pro registrované členy ČAT zdarma, pro neregistrované osoby ze členských firem ČAT činí poplatek 500,- Kč, pro ostatní zájemce činí poplatek 1500,- Kč. Poplatek uhraďte bankovním převodem na číslo účtu: 17012403/0300 nejpozději do 21. 5. 2014. Jako variabilní symbol platby uveďte: vaše IČO v případě za vás poplatek hradí firma, číslo 052014 v případě individuální účasti. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno. Potvrzení o zaplacení obdržíte v místě konání semináře.

 

Prosíme Vás o včasné potvrzeni účasti, stejně tak i informaci o zaplacení poplatku na e-mailovou adresu info [at] czechtreasury.cz.